Geologisk havbunnskart, Barentshavet. Kart 75002800 M 1:100 000

|
Forfattere
Plassen, L.
Elvenes, S.
Lepland, A.
Bellec, V.
Chand, S.
Dolan, M.
Bjarnadóttir, L. R.
|
Utgivelsesår
2023
Publikasjonstype
docid
68513
Utgivelsesår
2023
DokumentURL
https://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Kart/Maringeologi/Geologisk_havbunnskart_75002800.pdf
Automatisk opprettet
1
Summary
På kartet: Januar 2023. Kornstørrelse M 1:100 000, Landskap og landformer M 1:500 000, Jordart M 1:500 000, Sedimentasjonsmiljø M 1:500 000, Bunnreflektivitet fra multistråleekkolodd M 1:500 000
Tilgjengelig
NGU-biblioteket