Geologisk befaring av Osa - Sima - Veig Kraftanlegg (Eidfjordanleggene, Hardangervidda).

Rapporten inneholder korte geologiske beskrivelser fra en rekke områder på Hardangervidda som ble befart med helikopter i tiden 3/7 - 10/7 1962 i forbindelse med forundersøkelser til reguleringsplanene for utbygging av Osa-, Sima- og Veigvassdragene (Eidfjordutbyggingene).

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
380
Page number:
14
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport