Geologi og landskapsutvikling langs Gaula for lokaliteter knyttet til arkeologiske utgravinger

I forbindelse med NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske utgravninger i perioden 2015-2018 i Melhus kommune, Sør-Trøndelag, er det behov for mer kunnskap om hvordan området kan ha sett ut i forhistorisk tid. Rapporten er en videreføring av NGU-rapport 2017.002 med mer detaljert kartlegging og analyse av geologi og landskapsutvikling langs Gaula. I rapporten er det fokus på områdene fra Hofstad til Kvål (område 1) og fra Evjengrenda til Hovin (område 2). Metodene som er brukt er feltbefaring, analyse av foto og LiDAR-data, tolkning av geofysiske og geotekniske data, samt 14C-datering av organisk materiale.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2018.022
Page number:
63
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
NGU: Forbedring av det kvartærgeologiske kartgrunnlaget i marine leirområder i Trondheimsregionen
Prosjektnr:
367800
Fylke:
TRØNDELAG