Geokjemiske undersøkelser av noen norske myrer.

Undersøkelsen ble pågynt i 1962 og har følgende problemstilling: 1. Hvor store er "bakgrunnsverdiene" for elementene - særlig malmelementene - i norske myrer, og fins det noen bestemte variasjoner i dem? 2. Hvordan er fordelingen av malmelementet i myrer ved enkelte kjente malm- forekomster? Hovedvekten er lagt på bestemmelse av "bakgrunnsverdier" i ombrogene myrer, men variasjoner i myrområdet ved den gamle koppergruva Åmdal i Telemark er også undersøkt. Det er tatt ut prøver fra flere profiler i hvert myrområde, og metodikk for felt- og laboratorieundersøkelsene er beskrevet. En del av resultatene (bestemmelse av humifiseringsgrad, pH, askeinnhold, Co, Ni, Ag, Cu, Mo, V, Mn, Pb, Zn og Fe) fra myrområdene på Smøla, i Nordli og Åmdal er presentert. For nærmere utredning om undersøkelsene vises til NGU-rapport 406-C (English summary), Se også fortsettelsen av undersøkelsene, Hvatum, O.Ø. (1984): Fortsatte undersøkelser over tungmetaller i ombrogen torvmark i Norge (English summary). Norges Landbrukshøgskole, Ås.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
406 A
Page number:
14
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport