Geokjemiske undersøkelser Ulveryggen-Steinfjellet 1964.

Rapporten beskriver resultatene fra en bekkesedimentundersøkelse i Ulveryggen- Steinfjellområdet, Repparfjord. Prøvene er analysert på saltsyreløselig kobber og lettløselig kobber (CxCu).

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
566
Page number:
3
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Finnmark