Geokjemiske undersøkelser Komagfjord 1970.

Etter oppdrag fra A/S Folldal Verk utførte NGU sommeren 1970 en geokjemisk bekkesedimentundersøkelse i et ca. 500 km2 stort område syd for Repparfjord i Finmark. Prøvene ble analysert på syreløselig Cu, Ni, Zn, Pb og lettløselig Cu. Rapporten beskriver gjennomføringen og de geokjemiske resultatene av undersøkelsen.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
962 B
Page number:
6
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Finnmark