Geokjemiske undersøkelser i Skagerrak 1994. Tokt 9404. Datarapport

I 1994 utførte NGU i samarbeid med Universitetet i Bergen prøvetakingstokt med M/S Håkon Mosby i den norske delen av Skagerrak. Under toktet ble det tatt prøver av bunnsedimenter ved hjelp av en multicorer i et systematisk prøvenett. Sedimentkjernene ble kuttet i skiver og dypfryst om bord. Ved NGU ble de opp- kuttede prøvene frysetørket og vektene før og etter frysetørking ble registrert Ett gram frysetørket prøve ble sluttet opp med 20 mL 7N HNO3 i Duran glass i autoklav ved 120 grader. Denne løsningen er utgangspunkt for bestemmelse av grunnstoffer med ICP (induktivt koplet plasma) og AA (atomabsorpsjon-spektro- fotometri). Alle de frysetørkete prøvene ble i tillegg tørket ved 105 grader og glødet ved 540 og 1000 grader. Total karbon, organisk karbon og S ble analysert med et LECO-instrument. I tillegg ble utvalgte prøver analysert på hovedelementer med XRF. Denne rapporten gir resultatene på analysene som er utført.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
96.012
Page number:
38
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport