Geokjemiske bekkesedimentundersøkelser Repparfjord 1974.

Etter oppdrag fra Folldal Verk A/S utførte NGU sommeren 1974 en geokjemisk bekkesedimentundersøkelse i et ca. 200 km2 stort område mellom Vargsundet og Repparfjorden. Resultatene fra denne undersøkelsen er sammenstilt med resul- tatene fra de tidligere undersøkelsene i området, oppdragsnr. 375, 417, 528, 566, 762 og er gjengitt i denne rapporten. Prøvene er analysert på Cu, Ni, Zn og Pb.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1246
Page number:
4
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Finnmark