Geokjemiske bekkesedimentundersøkelser i Saltfjell-Svartisenområdet.

Etter oppdrag fra Saltfjell-Svartisenutvalget utførte NGU sommeren 1975 en geokjemisk bekkesedimentundersøkelse i området mellom Saltfjell og Svartisen. Året etter ble dette området utvidet med ca. 100 km2. Resultatene fra de to undersøkelsene er sammenstilt og beskrevet i denne rapporten.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1502 C
Page number:
12
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Nordland