Geokjemiske bekkesedimentundersøkelser i Saltfjell-Svartisenområdet.

Etter oppdrag fra Saltfjell- Svartisen utvalget utførte NGU sommeren 1975 en geokjemisk bekkesedimentundersøkelse i et ca. 1 300 km2 stort område mellom Saltfjellet og Svartisen. Prøvene beskriver gjennomføringen og de geokjemiske resultatene av undersøkelsen.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1337 C
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Nordland