Geokjemisk undersøkelse Salangen - Skoelv

Sommeren 1978 ble det foretatt en bekkesedimentundersøkelse rundt uranfore- komsten på Orrefjell i Troms. Resultatene fra den undersøkelsen er beskrevet i NGU-rapport nr. 1750/48B. Sommeren 1980 ble det prøvetatte området utvidet mot nord, mellom Salangen og Skoelv. Undersøkelsene i 1980 førte til to urananomalier like nord og nordøst for uranforekomsten på Orrefjell. Dessuten ble det funnet en svak blyanomali på sydsida av Rundfjell. De tre anomaliene anbefales fulgt opp i samarbeid med andre undersøkelser i Orrefjellsområdet.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1800/48 E
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Troms