Geokjemisk undersøkelse Porsanger 1966.

Rapporten beskriver resultatene fra en bekkesedimentundersøkelse i et ca. 335 km2 stort område ved Gurrogaissa blyforekomst i Porsanger kommune. Prøvene er analysert på bisulfatløselig bly og lettløselige tungmetaller (CX HM).

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
699
Page number:
7
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Finnmark