Geokjemisk undersøkelse Porsanger 1966.

Rapporten beskriver resultatene fra en bekkesedimentundersøkelse i et ca. 335 km2 stort område ved Gurrogaissa blyforekomst i Porsanger kommune. Prøvene er analysert på saltsyreløselige kobber, nikkel og sink.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
699/B
Page number:
5
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Finnmark