Geokjemisk undersøkelse Bidjovagge-Lemsejavre Kautokeino.

Rapporten beskriver resultatene fra en orienterende undersøkelse av jordprøver langs en elektromagnetisk anomali. Prøvene er analysert på saltsyreløselig kobber, nikkel og sink.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
724 A
Page number:
5
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Troms