Geokjemisk prospektering i Oslofeltet III.

NGU-RAPPORT
1248
|
Forfattere
Hysingjord, Jens
|
Utgivelsesår
1974
Publikasjonstype
docid
32469
Utgivelsesår
1974
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Prospekteringen er en fortsettelse av den undersøkelse som ble påbegynt i 1971 (rapport 1104) og som fortsatte i 1972 (rapport 1157). På grunnlag av sammenhengen i opptreden av det radioaktive thorium og opp- treden av niob, og sjeldne jordarter er radioaktivitet brukt til å lete etter disse elementer. Denne rapport behandler hovedsakelig tre radioaktive anomalier Herkelås på Tjøme, Rødnesåsen sammesteds og Laksetjern i Hof. En kvartsprfyr på Herkelås holder 0,21 % Nb2o5. Lokalt (150 m2) holder kvarts- porfyren 0,94 % Nb2o5, 0,42 % 1/2o3 og 200 ppm Sn.
Kommune
FÆRDER
HOLMESTRAND
Fylke
VESTFOLD
Tilgjengelig
NGU-biblioteket