Geokjemisk prøvetaking i Vesterålen, sommeren 1985.

Prøver av bekkesedimenter, morene og bekkevann ble samlet inn fra 291 lokaliteter innenfor 900 km2 (Langøya). Bekkesedimenter og morene ble analysert på syreløselig del av 29 grunnstoffer (Ag, Al, B, Ba, Be, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, K, La, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sc, Si, Sr, Ti, V, Zn, Zr). Vannprøvene ble analysert på 21 grunnstoffer (Al, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Si, Sr, Ti, V, Zn). Analyseresultatene foreligger koordinatfestet på magnetbånd, og er fremstilt som 121 geokjemiske kart. Det forekommer ingen sammenhengende områder med spesielt høye analysetall, men området Aunenfjorden-Romsetfjorden-Frøskeland har uvanlige fordelingsmønstre, som bør følges opp.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
91.141
Page number:
130
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Nordland