Geokjemisk prøvetaking i Vest-Finnmark. Feltrapport 1985.

I løpet av feltsesongen 1985 ble den regionale geokjemiske kartleggingen av Finnmark fullført (Nordkalott-modell). Rapporten beskriver hvordan feltarbeidet ble utført og gir en oversikt over kostnadene.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
85.197
Page number:
15
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Finnmark