Geokjemisk kartlegging i Nordland og Troms. Data for totalinnhold av grunnstoffer i bekkesedimentenes tungmineralfraksjon

Rapporten omhandler XFR-analysen av bekkesedimentenes tungmineralfraksjon.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
87.179
Page number:
69
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Nordland Troms