Geokjemisk bekkesedimentundersøkelse i Beiarn-Saltdalregionen.

I forbindelse med leting etter Mo, W og U-mineraliseringer i Beiarn-Saltdal- regionen ble det sommeren 1978 utført en geokjemisk bekkesedimentundersøkelse i tre adskilte områder ved henholdsvis Skjerstad i Skjerstad kommune, Straumen i Fauske kommune og Junkerdalen i Saltdal kommune. Det framkom urananomalier fire steder: Ved Kletkovfjellet, Sisotind, Middagskollen og Junkerdalen. I Junkerdalen framkom det også høye Mo, Zn, Pb og Cu-verdier.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1650/30B
Page number:
14
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Nordland