Geokjemisk atlas for Norge, del 1

NGU har i samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gitt ut "Geokjemisk atlas for Norge - del 1: Kjemisk sammensetning av flomsedimenter".

Dette sier forfatterne om atlaset:

"Vi har skrevet denne boken for den alminnelig natur- og miljøinteresserte borger, miljø- og landbruksforvaltere, miljøtekniske konsulenter og forskere.
Kartene i atlaset viser noen hovedtrekk i løsmassenes naturlige kjemiske sammensetning og er et bidrag for å bedre kunnskapen om naturforholdene i Norge. Slike data er nødvendige for å vurdere mulig forurensning.
Boken er utarbeidet i et samarbeid mellom Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)". 

Bestill publikasjonen her

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

ISBN:
82-7385-192-3
Dokumenttype:
NGU Bok
Utgiver:
NGU