Geokjemi og kreft: Sammenlikning av resultater med skalerte data.

Rapporten sammenlikner to metoder for å undersøke korrelasjoner mellom forekomst av kreft og innhold av grunnstoffer i norske kommuneaggregater. Beregningene er utført på skalerte data. Sammenlikningen viser at metodene til en viss grad gir samsvarende resultater. Dette er rapport nr. 9 i NAVF-prosjekt 363.88/012 Miljøkjemi og helse. Prosjektleder: Bjørn Bølviken.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
91.003
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport