Geokjemi Nord-Trøndelag fylke: Oversikt over arbeider utført pr. 01.01.1984.

Det er gitt en oversikt over arbeider utført innenfor geokjemi i Nord-Trøndelag fylke. Oversikten er basert på gjennomgang av 34 rapporter og 20 vitenskaplige publikasjoner registrert ved NGUs referansearkiv. Feltarbeider utført i 1983 er utførlig omtalt i Fylkesmannens rapport og NGU-rapport nr. 1936A.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
84.069
Page number:
6
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
TRØNDELAG