Geokjemi i bekkesedimenter i Rana ; supplerende kartlegging 1992.

Prøver av bekkesedimenter fra 70 lokaliteter i et område tilstøtende et områdei Rana undersøkt i 1985 viser ingen høye verdier.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
99.143
Page number:
54
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Nordland