Geofysiske undersøkelser ved Halsanaustan, Halsa, Møre og Romsdal.

Etter forespørsel fra avd.dir. B. A. Follestad, NGU, er det utført geofysiske målinger ved Halsanaustan, Halsa, Møre og Romsdal. Undersøkelsene er et ledd i den kvartærgeologiske kartleggingen i området (kartblad 1421 III Halsa), og omfatter to refraksjonsseismiske profiler og en vertikal elektrisk sondering (VES). Beregnet dyp til fjell ligger i området 11-23 m (basert på tolkning av refraksjonsseismikk). Det er påvist leire under et ca. 1 m mektig lag med strandvasket materiale. Mot sør indikeres tettpakket morene dagnært. En sam- tolkning av VES og refraksjonsseismikk antyder at morenen kan gå under leira mot nord. I leira er det indikert et tynt lag med grovere materiale (sand/ silt). Dette laget kan eventuelt representere et skille mellom to avsetnings- perioder.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
89.130
Page number:
14
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport