Geofysiske undersøkelser Rendalsvik Grafittfelt, Holandsfjord.

På foranledning av NGU som hadde foretatt en geologisk kartlegging av feltet, påtok GM seg å utføre en geofysisk undersøkelse over gruben og tilstøtende områder. De geologiske undersøkelser var foretatt av statsgeolog Steinar Skjeseth som var tilstede en tid under målingene. Den geofysiske undersøkelse ble utført ved 500per. el.magn.kond. målinger (Turam). Terrengforholdene i feltet er meget vanskelige. Det ble målt et område på ca. 0,7 km2. Ved målingene ble det observert indikasjoner på en rekke ledende soner av vekslende utstrekning og ledningsevne. De indikerte soner opptrer dels i til- knytning til de kjente grafittganger i gruber og skjerp, dels i områder utenfor disse.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
100
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Nordland