Geofysiske undersøkelser Meråkerfeltet - øst, Meråker, Nord-Trøndelag

Det er bra samsvar mellom helikopter- og bakkemålingene i de forskjellige måleområdene. Bakkemålingene har derimot gitt vesentlig bedre oppløsning, da det flere steder viste seg at en helikopteranomali representerte flere parall- elle soner. Bakkemålingene har i tillegg påvist sonenes nøyaktige beliggenhet med angivelse av røskemuligheter. Ved å måle de mest markerte sonene med Slingram, har en fått gradert ledningsevnen på de påviste sonene fra VLF-målingene, i tillegg til angivelse av dyptgående, overdekke og fall. De geofysiske bakkemålingene har i de fleste områdene påvist flere markerte soner, hvor mange også er gode ledere. De fleste sonene ble prøvetatt, og anomaliårsaken fastlagt ved de malmgeologiske undersøkelsene, som foregikk samtidig med de geofysiske målingene. Når det gjelder resultatene fra disse undersøkelsene henvises til Birkeland (1993).

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
93.001
Page number:
46
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
TRØNDELAG