Geofysiske undersøkelser Høgberget Skåleseter.

Statens råstofflaboratorium foretok i 1961 geokjemiske undersøkelser i Sørli. Det ble funnet anomalier flere steder, bl.a. i tilknytning til en mineralisert kalkstensbenk ved Høgberget skjerp og ved Skåleseter skjerp som ligger ca. 2,5 km sørøst for Høgberget skjerp. Ertsmineralene i skjerpene er sinkblende, blyglans, kobberkis og svovelkis. Området er kartlagt geologisk av S. Foslie. H. Carstens har gjort en geologisk undersøkelse omkring skjerpene. I 1961 ble det utført diamantboringer ved Skåleseter skjerp. Resultatene var såvidt positive at en fant det riktig å gå et skritt videre i undersøkelsene. Disse kom i første omgang til å omfatte el.magn. målinger (Turam) og Selvpotensial- målinger (SP). Ved Høgberget ble det påvist en 400 meter lang svakt ledende sone som korresponderer med den mineraliserte kalkstendbenk. Målingene gir ikke grunnlag for slutninger om sonens utstrekning mot dypet. Ved Skåleseter ble det observert svake og meget svake anomalier i tilknytning til kalksonen. Målingene tyder på at en ledende plate av ca. 100 meter bredde strekker seg med svakt fall sydøstover fra skjerpet.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
370
Page number:
5
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport