Geofysiske undersøkelser Grongundersøkelsens objekt 47 Rosset Grube Gartland

Rosset Grube/Skjerp er beskrevet av A. Egge, Bergarkivet nr. 332 og i NGU- publikasjon nr. 202 (Skjerp 122). Malmen i Rosset Grube er kompakt svovelkis med kobberkis og sinkblende. Det er påvist ganske høye sølvgehalter i malmen. I Grongprosjektets regi ble det i 1970 utført selvpotensialmålinger over Skjerp 122 (NGU Rapport nr. 974, objekt 47). Oppgaven ved foreliggende under- søkelse var å kartlegge utstrekningen av forekomsten samt undersøke om det skulle ligge hittil ukjente malmer av betydning i området omkring gruben/ skjerpet. Det ble utført vanlige Turammålinger og magnetiske målinger i et ca. 3,2 km2 stort område. Ved Turammålingene ble det benyttet 4 ulike kabel- anlegg for energisering, tildels med direkte strømtilførsel til malmsonen. Det ble påvist en rekke relativt flattliggende soner, som tildels har be- tydelig ledningsevne og utstrekning. Flere soner fortsetter ut av målefeltet. Utstrekningen av malmsonen i Rosset Grube er ikke nøyere fastlagt, men kan neppe være særlig stor. Det bør utføres sonderende boringer i feltet. Se forslag i rapporten. Ved de magnetiske målinger ble det observert vekslende anomalier av forholdsvis moderat styrke.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1073
Page number:
28
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport