Geofysiske rekognoseringer Arendalsfeltet. Tingstveit - Lærestveit jernmalmforekomster.

Oppgaven var i første omgang å klarlegge betingelsene for magnetisk rekogno- sering av de kjente jernmalmforekomster, samt eventuelt å fastslå utstrekning langs strøket og mulig forbindelse mellom forekomstene. Forekomstene ligger i et langstrakt 50-300 meter bredt belte av skarn omgitt av gneis (migmatitt). Ved Tingstveit ble målt et felt med utstrekning 1,9 km x 0,4 km og ved Læres- tveit et felt med utstrekning 1,1 km x 0,4 km. Målingene ble foretatt med Schmidt vertikal-magnetometer. De utførte målinger viser at de kjente fore- komster lar seg lokalisere ved magnetiske målinger. Undersøkelsene kompliseres noe ved at det også opptrer anomalier i de tilgrensende bergarter.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
86
Page number:
13
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Aust-Agder