Geofysiske målinger Godejord, Grong, Nord-Trøndelag

NGU-RAPPORT
97.124
|
Forfattere
Dalsegg, Einar
|
Utgivelsesår
1997
Publikasjonstype
docid
49156
Utgivelsesår
1997
ISSN
0800-3416
DokumentURL
https://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/1997/97_124.pdf
Automatisk opprettet
1
Summary
På oppdrag fra Geologiske Tjenester A/S har NGU utført geofysiske målinger over den vestlige forlengelsen av Godejord-forekomsten. Det ble utført IP, lednings- evne og magnetiske målinger, og hensikten var å kartlegge en eventuell vestlig fortsettelse av Godejord-forekomsten.
Kommune
GRONG
Fylke
TRØNDELAG
Tilgjengelig
NGU-biblioteket