Geofysiske målinger Finneidfjord, Hemnes kommune, Nordland

"The International Centre for Geohazards" (IGC) har etablert et feltlab-område for undersøkelse av submarine skred i Finneidfjord i Hemnes kommune i Nordland. Stedet er valgt på bakgrunn av at det i 1996 gikk et større kvikkleireskred i dette området. Sommeren 2007 ble det utført en rekke geofysiske undersøkelser i området, koordinert av Isabelle Lecomte fra ICG/Norsar. Hensikten var å teste ut metoder for kartlegging av rasutsatte marine områder. Denne rapporten presenterer NGUs del av prosjektet, som bestod av målinger av 2D resistivitet langs tre profiler innenfor de to utvalgte områdene. Målingene har vist at det trolig er kvikkleire i begge de to områdene ved Finneidfjord. Ved Sjøsletta er området avgrenset av fjell og har en bredde på vel 300 meter, og en tykkelse på ca 4 til 8 meter. Ved det gamle raset ved Finneidfjord ser tykkelsen ut til å være betydelig større ut mot raskanten. Mot nordvest blir det antatte laget med kvikkleire tynnere, men det er ikke avgrenset da det fortsetter ut av måleområdet. For å bekrefte om det er gjenstående kvikkleire i de to områdene anbefales geotekniske boringer.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2008.032
Page number:
17 s.
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Offshore Geohazards (ICG6)
Prosjektnr:
300506
Fylke:
Nordland