Geofysiske målinger ved grunnvannsundersøkelser i fjell på Høvringen, Sel, Oppland.

I forbindelse med grunnvannsundersøkelser på Høvringen er det utført en rekke geofysiske målinger på bakken og i brønner. Målingene var et ledd i NGUs kompetanseoppbygging på grunnvann i fjell. VLF- og refraksjonsseismisk profilering ga ikke anomalier som kunne tilskrives noen oppsprekking. Elektriske målinger (profilering og sondering) viste imidlertid anomalier som kunne tilskrives en generell oppsprekking av berg- grunnen. Bakkemålingene ble bekreftet av elektriske målinger i brønner. Undersøkelsene viser at indikert oppsprekking fra geofysiske målinger ikke er noen garanti for vellykket boreresultat.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
90.013
Page number:
19
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland