Geofysiske målinger over mulig vannførende sprekkesoner i fjell på Venabygdsfjellet, Ringebu.

På oppdrag fra Ringebu kommune har NGU utført VLF-målinger over mulige grunn- vannsførende sprekkesoner på Ringebufjellet. Hensikten med dette var å eksakt lokalisere eventuelle sprekker, og derved finne fram til best egnede lokali- teter for brønner. Aktuelle soner var på forhånd tatt ut av geolog. Det er i alt målt 11 profiler hvorav 4 ga klare anomalier som kunne tilskrives oppsprukket fjell. På grunnlag av de geofysiske målingene anbefales tre boringer. Boringer ut over dette bør følge anbefalinger fra geolog.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
90.094
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland