Geofysiske målinger fra helikopter ved Skien, Telemark 1999, teknisk rapport.

Fortrolig til 21.12.2002 NGU utførte helikoptermålinger i 1999 over et område nord for Skien, Telemark. Oppdragsgiver var NGU og fylkesgeologen i Buskerud, Vestfold og Telemark. Målingene var et ledd i NGU's arbeider med å lage et kartverk over natursteinsforekomster (da særlig larvikitt) til bruk framtidig planlegging og forvaltning av blokksteinsdrift. En var også interessert i gammastråling i området. Det ble målt totalt ca. 1925 profilkilometer i nord-sør retning med profilavstand 200 meter. Måleområdet har en utstrekning på totalt 385 m2. Flyhøyden var nominelt 60 meter over bakken, og det ble foretatt magnetiske, elektromagnetiske (EM), very low frequency EM (VLF) og radiometriske målinger. Data er prosessert og det er laget fargekart i målestokk 1:50 000 (ikke VLF). Nedskalerte versjoner av noen av disse kartene i målestokk 1:125 000 er vedlagt rapporten.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2000.031
Page number:
12
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport