Geofysiske målinger fra helikopter over et område vest for Berkåk i Rennebu og Oppdal kommuner, Sør-Trøndelag

Rapporten inneholder resultater fra geofysiske målinger fra helikopter over et område mellom Innerdalen og Igelfjell i syd og nord samt Berkåk og Nerskogan i øst og vest. Området er i denne rapporten kalt Oppdal. Det ble fløyet 3 100 profilkilometer med 200 meter profilavstand og dette dekket ca. 620 km2. Rapporten inneholder dessuten data fra noen ekstra profiler fløyet for NGU utenfor den sydvestlige delen av området ved Skarvatnet. Flyhøyden var 200 fot Data fra målingene er behandlet i NGU's dataanlegg og er deretter tegnet ut som profilkurve- og kotekart i målestokk 1:50 000 på Calcompplotter. Det er også laget ortognostiske fargekart av magnetisk totalfelt med EM-symboler for ledningsevne og av radiometrisk totalstråling over området ved hjelp av NGU's Applicon fargeplotter. Som navigasjonsgrunnlag ble benyttet topografiske kart i 1:50 000-serien etter oppfotografering til 1:20 000 målestokk.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2089
Page number:
16
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
TRØNDELAG