Geofysiske, geokjemiske og geologiske undersøkelser på Nysetermoene og ved Råsdalsfjell

På oppdrag fra Nord-Gudbrandsdalsprogrammet utførte NGU i 1980, -81 og -82 geofysiske, geokjemiske og geologiske undersøkelser på Nysetermoen og ved Råsdalsfjell i Sel og Vågå kommuner i Oppland. Hensikten med undersøkelsene som rapporteres her var å finne forklaring til Cu-anrikning i bekkesediment- prøver og finne årsaken til en EM-helikopteranomali. Funn av grafittskifer ved røsking forklarer EM-helikopteranomalien. I umiddel- bar nærhet av VLF-anomalier på Nysetermoene er det påvist forhøyet Cu-Zn-inn- hold i geokjemiske jordprøver. Anomaliene synes å ligge i samme stratigrafiske nivå som Åsoren gamle kobbergruve, og anomaliårsaken anbefales undersøkt ved diamantboring.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1709/I
Page number:
25
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
INNLANDET