Geofysiske, geokjemiske og geologiske oppfølgingsundersøkelser på Sognefjell

Rapporten meddeler resultater fra geofysiske, geokjemiske og geologiske opp- følgingsundersøkelser på Sognefjellet somrene 1980 og 1981, utført i regi av Nord-Gudbrandsdalsprogrammet. Hensikten med undersøkelsene var å finne for- klaringen til Cu-anrikning i bekkesedimentprøver i randen av Jotundekket, og til Pb-anrikning i bekkesedimentprøver i metasedimenter. Videre ble det lett etter Mo-mineralisering i Hestbrepiggane-granitten, og et rustent område innenfor sparagmitten i Hestbrepiggane ble undersøkt geologisk. Undersøkelsene førte ikke til funn av økonomisk interessant mineralisering. Årsaken til Cu-anomaliene i randen av Jotundekket synes å være et generelt høyt bakgrunnsnivå. Pb-anomalier i metasedimenter er ikke tilfredstillende forklart, og her anbefales måling av indusert polarisasjon. Ut over dette anbefales ikke nye undersøkelser.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1709/P
Page number:
30
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
INNLANDET