Geofysiske, geokjemiske og geologiske oppfølgingsundersøkelser innenfor kommunene Nord-Fron, Sel, Dovre og Vågå

Som en del av undersøkelsene under Nord-Gudbrandalsprogrammet utførte under- tegnede geofysisk, geokjemisk og geologisk kartlegging av anomalier framkommet ved regional bekkesedimentprøvetaking og ved geofysiske målinger fra heli- kopter. I denne rapporten beskrives oppfølgingsundersøkelsene og resultatene av disse. Videre presenteres endel mulige tolkninger av anomalier som ikke er definitivt oppklart. Det er foreslått videre undersøkelser på den østre del av feltet ved Veggemskampen og i randsonen av serpentinitten ved Skardsroi, da slike under- søkelser kan ha en mulig økonomisk interesse.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1709/L
Page number:
67
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
INNLANDET