Geofysiske bakke- og borehullsmålinger ved Nussir i 2013, Kvalsund kommune, Finnmark

Det er utført målinger av indusert polarisasjon (IP) og resistivitet langs 9 profiler i den vestlige delen av Nussir-forekomsten. I tillegg er det foretatt geofysisk logging av 4 borehull.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2013.057
Page number:
52
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Mindre samfinansieringsprosjekt - Fjellanlegg og anvendt geofysikk
Prosjektnr:
340100
Fylke:
Finnmark