Geofysisk undersøkelse Dverberg kisfelt Dverberg.

De første geofysiske undersøkelser i feltet ble utført av GM i 1951 (Rapport nr. 87). Med utgangspunkt i en blottet kissone i fjæra 175 m sydvest for Dverberg kirke ble det utført el.magn. målinger 2 000 meter inn over øya i nordvestlig retning. Det ble påvist ledende soner over en strøklengde av 1 100 - 1 200 meter. De vestligste soner syntes mest lovende, og i 1952 ble det røsket og boret 2 hull på disse. Videre boringer i feltet ble utført tidlig i 1954. Oppgaven ved foreliggende undersøkelse var å foreta supplerende målinger, spesielt i malmsonens vestparti. Oppgaven var dernest å rekognosere et noe større område sydover fra feltet som ble målt i 1951. Det ble utført vanlige el.magn.kond. målinger (Turam). Målefeltet ved Dverberg har ut- strekning 5,6 km2. Målingene viser en unormalt stor regional feltsvekning som trolig skyldes den maektige overdekning i området. Utenom den kjente hoved- sonen ble det påvist i alt 5 stort sett adskilte "bånd" av ledende soner. De utførte kompletterende målinger i hovedsonens vestparti har muliggjort en bet- ydelig sikrere kartlegging av de strukturelle forhold. Undersøkelsene i Dver- berg ble avsluttet med forsøksmålinger i et lite felt ved sjøen på Saura, koordinat 5412 76702.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
143
Page number:
13
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Nordland