Geofysisk undersøkelse Lossius Grubefelt, Rauhammeren.

På grunnlag av skjerp og avdekninger ved Lossius og Sara Grube og funn av kisblokker i nærheten av Skjerpene, var det formodet at det her kunne finnes malmer av betydning. Det var stilt som undersøkelsens oppgave å lokalisere de eventuelle malmforekomster, samt å klarlegge deres utstrekning. De kjente kismineraliseringer ligger i glimmerskifer med amfibolitt, nær opp i mot kontakten med det overliggende serpentivmassiv. Kontakten er fastlagt nøyaktig ved Lossius Grube og i store trekk østover til Sara Grube. Nord for skjerpe- området er kontaktens forløp ikke kjent på grunn av overdekket. Det ble fore- tatt el.magn. målinger (Turam). Da serpentinmassivet viste seg å være sterkt magnetisk, ble det også utført magnetiske målinger i håp om å kunne fastlegge forløpet av kontakten mellom skifer og serpentin. Ved e. m. målingene ble det påvist flere ledende soner. Spesielt skal nevnes to nye funn: Nye Lossius Søndre og Nye Lossius Nordre som begge ligger relativt flatt. Førstnevnte kan anslagsvis være 90 dekar og sistnevnte 120 dekar i utstrekning. De magnetiske målingene tyder på at kontakten Skifer-Serpentin har et meget uregelmessig forløp. Beliggenheten av de påvist nye ledere korresponderer iøenfallende med de magnetiske fastlagte innfoldinger i serpentinen.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
32
Page number:
23
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport