Geofysisk undersøkelse Bidjovagge, Læmsejavret

Det var stilt som oppgave å kartlegge en eventuell fortsettelse mot syd av de ledende soner i Bidjovagge - antiklimalens hovedsjenkler,kfr. tidligere rapport nr. 228. Målingene skulle foregå mens det lå is på vannene i området. Det ble utført vanlige Turammålinger i et ca. 10 km2 stort felt. Magnetiske målinger ble utført i en del av dette feltet, d.v.s. sydover fra området som ble målt magnetisk i 1960, kfr. GM. Rapport nr. 276 E. Ved Turammålingene ble ledende soner i de nevnte sjenkler fulgt 1500 meter videre mot syd. Også ellers i feltet ble det påvist ledende soner. Ved de magnetiske målinger ble det kun observert relativt svake anomalier.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
306
Page number:
6
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Finnmark