Geofysisk og geologisk oppfølging av helikoptermålinger på kartbladene Steinkjer og Grong 1989 90.

Som en del av Nord-Trøndelagprogrammets malmundersøkelser, er det foretatt oppfølgende bakkegeofysikk i form av VLF-, magnetometri- og slingrammålinger over utvalgte elektromagnetiske helikopteranomalier på kartbladene Steinkjer og Grong (1:50.000). De geofysiske anomaliene ble senere gjenstand for en geologisk vurdering etter boring (Rørvatn) og prøvetaking. Det ble ikke funnet mineralisering av økonomisk verdi på noen av områdene. De fleste anomaliene skyldes grafitt som opptrer i kombinasjoner med kis- mineralisering, fyllitt/glimmerskifer eller som grafittiske enheter "smurt ut" langs tektoniske kontakter. Anomaliårsaken ved Giltelva er ikke fastslått pga. overdekke. Her anbefales begrenset røsking eller pack-sack boring. Ved Heggmilberget anbefales utfyllende geofysikk for å avgjøre om VLF-anomaliene skyldes elektron-ledende mineraler eller oppknust fjell/leire.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
90.003
Page number:
38
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport