Geofysisk logging av borehull på Alstein, Randaberg kommune, Rogaland

NGU-RAPPORT
|
2011.032
|
Forfattere
Elvebakk, Harald
Saintot, Aline
|
Utgivelsesår
2011
Publikasjonstype
Utgivelsesår
2011
ISSN
0800-3416
Prosjektnr
341500
Summary
NGU har utført geofysisk logging i et 300 m dypt borehull på øya Alstein som ligger midt mellom Randaberg og Kvitsøy nordvest for Stavanger. I prosjektet E-39 Rogfast planlegges undersjøisk tunnel under Boknafjorden/Kvitsøyfjorden og målingene var en del av forundersøkelsene.
Hensikten med borehullet og loggingen var å lokalisere et tidligere indikert skyveplan samt kartlegge geologi og fjellkvalitet ned til tunnelnivå. Hullet ble filmet med optisk televiewer. Det ble også målt temperatur, elektrisk ledningsevne i vann, resistivitet i fjell, seismisk hastighet og naturlig total gammastråling.
Målingene med optisk televiewer viser at hullet for det meste går i gabbro. Antatt skyveplan ligger dypere enn 300 m og dermed dypere enn tunnelnivå. Det er ikke påvist åpne sprekker eller sprekkesoner som kan se ut til å ha betydning for fjellets stabilitet ved tunneldriving. Det er høy ledningsevne i vannet (saltvann) og dette påvirker resistiviteten i fjell. Seismisk P-bølgehastighet i gabbro ligger på litt i overkant av 6000 m/s. Ingen tydelig lavhastighetssoner er påvist. Det er indikert en mulig vannstrøm oppover fra bunnen av hullet med utstrømning ved sprekk på 273 m dyp. Denne sprekken gir svak nedgang i både resistivitet og P-bølgehastighet.
Beregnet foliasjon i borehullet med OPTV viser hovedstrøkretninger Ø-V og NV-SØ og fall mot N og NØ.
Kommune
RANDABERG
Fylke
ROGALAND
Tilgjengelig
NGU-biblioteket
Prosjekt
Oppfølgende undersøkelser ROGFAST