Geofysisk geologisk undersøkelse Karasjok Jernmalmfelter.

Tidligere rapporter: GM Rapport nr. 114 over undersøkelsene i 1953 (udatert), GM Rapport nr. 137/Foreløpig 29/9-54 og GM Rapport nr. 137/Foreløpig 30/10-54 over undersøkelsene i 1954. Det henvises også til GM Rapport 159/Foreløpig 24/10-55 over undersøkelsene i 1955. Hensikten med undersøkelsene i 1955 var å føre de tidligere arbeidene videre. De geologiske undersøkelsene omfattet en systematisk kartlegging av den jernmalmførende formasjon. De geofysiske undersøkelsene hadde to formål: 1. Lokalisere nye malmforekomster ved ut- sstrakte magnetiske rekognoseringsmålinger. 2. Kartlegge nøyere de allerede kjente forekomster ved ulike geofysiske metoder. Foruten magnetiske målinger ble det forsøksvis utført gravimetriske målinger og selvpotensialmålinger. GM Rapport 159 er ganske omfattende og en skal ikke her gå nøyere inn på resultatene av undersøkelsene, men bare nevne de forekomster av jernmalm som hittil er funnet: Guoikkevarre (tidligere Suolomaras II), Soulamaras (tid- ligere Suolomaras I), Njuovcokka, Gæssegielas. Forøvrig henvises til H. Wennervirta's beskrivelse av Karasjoksområdets geologi i NGU-publikasjon nr. 258 (Årbok 1968).

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
159
Page number:
44
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Finnmark