Fureviknipa og Engebøfjellet rutilforekomster ved Førdefjorden, Sogn og Fjordane.

I Førdefjordområdet opptrer en rekke forekomster av relativt rutilrike eklogittbergarter. I 1990 ble det utført ny prøvetaking av to av disse forekomstenee, Furuviknipa i Førde kommune og Engebøfjellet i Naustdal kommune. Begge forekomstene inneholder relativt store partier med i størrelsesorden 3 % rutil. Med utgangspunkt i at det kreves en rutilgehalt på omtrent 5 % over en forekomststørrelse på 10-15 mill. tonn for å kunne gi grunnlag for økonomisk utnyttelse, vurderes disse forekomster å ikke være drivbare på rutil.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
91.171
Page number:
17
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport