Fotogeologisk tolkning Folla - Vindøla, Trollheimen Kraftanlegg.

Fotogeologisk tolkning av området mellom Folla og Vindøla er utført i forbindelse med planleggingen av en tunneloverføring fra Vindøla til Gråsjø i Folla. Resultatene er inntegnet på kart med fotomosaikken som kartgrunnlag og forholdene langs tunneltraseen er beskrevet.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
603 A
Page number:
4
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport