Forurensning av grunnvann.

Det var tømt septictankslam i et nedlagt grustak. spørsmålet var om dette ville forurense grunnvannet/brønner i området. Det ble anbefalt å stoppe tømmingen.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
HY-00454
Page number:
2
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Østfold