Forurenset borebrønn, Vestre Gran.

Eksisterende borebrønn er forurenset av tarmbakterier. Ny boreplass ble tatt ut rett øst for eiendommen.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
O-82010
Page number:
2
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland