Forurenset borebrønn, anvisning av ny boreplass, Rokosjøen camping.

Kommunalt pålagt infiltrasjonsanlegg forurenser campingplassens borebrønn. Ny boreplass er tatt ut ca. 150 m vest for eksisterende borebrønn.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
O-82049
Page number:
3
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Hedmark